loading

Sportsko jahanje

DRESURA

Umjetnost treniranja i jahanja konja da se prikažu izbalansirani pokreti, poslušnost i skladnost između jahača i konja. Skladni prelazi između hoda, kasa i galopa i izvođene komplikovanih figura na višem nivou jahanja krase ovu olimpijsku disciplinu. Takmičenja se izvode u arenama 40x20m ili 60x20m sa bijelom ogradom, te označena slovima usklađeno pravilima svjetske konjičke organizacije (FEI).

Dresurno jahanje je uvršteno u olimpijski sport 1912 godine.

PRESKAKANJE PREPONA

Smatra se najpopularnijom konjičkom disciplinom i datira iz 18. vijeka te je već 1908. godine uvrštena u olimpijski sport. Takmičenje se održava na pješčanoj ili travnatoj podlozi minimalnih dimenzija 60x40m, i sastoji se od 10 do 16 visinskih i širinskih prepona (Parkur), koje je potrebno preći po zadatom redu. Uvijek se koriste prepone koje se ruše ako ih konj tokom skoka udari. Koriste se različiti tipovi prepona: oxeri, stacionate, zidovi, vodeni rovovi, dvostruke i trostruke prepone…

SVESTRANI ISPIT KONJA

Svestrani ispit konja (The tree day event): konjička disciplina koja kombinuje tri discipline: dresuru, cross-country i preskakanje prepona. Prvobitno nazvan “Military” jer je osmišljen za vojsku, gdje konji i jahači moraju da prelaze dugačke distance, preskaču usput prirodne prepreke i pritom imaju konja sa kojim su u skladu. Takođe je olimpijski sport.

ENDURANCE

Endurance (daljinsko jahanje): predstavlja konjičku disciplinu gdje je cilj preći određenu stazu dužine od 20 pa i do 160 km u što kraćem vremenu ali da se se na kraju staze takmičari osjećaju dobro u skladu sa pravilima (broj otkucaja srca, bez povreda…)

Pored ovih konjičkih disciplina postoje još i vožnja zaprega, voltižovanje (gimnastika na konju), Polo, vestern jahanje, galopske i kasačke trke.